Giao hàng miễn phí trên toàn quốc
Sắp xếp theo

9 Items

Khuyến mãi
KHÓA VÂN TAY NS52 – MÀU ĐEN
0 out of 5 based on 0 customer ratings
4,200,000 3,200,000
Khuyến mãi
KHÓA VÂN TAY NS51 – MÀU ĐEN
0 out of 5 based on 0 customer ratings
3,500,000 2,800,000
Khuyến mãi
KHÓA CỬA VÂN TAY NS68 – MÀU XÁM
0 out of 5 based on 0 customer ratings
5,900,000 4,800,000
Khuyến mãi
KHÓA CỬA VÂN TAY NS88 -MÀU ĐỒNG
0 out of 5 based on 0 customer ratings
4,100,000 3,200,000
Khuyến mãi
KHÓA VÂN TAY NS50-MÀU ĐEN
0 out of 5 based on 0 customer ratings
4,900,000 2,900,000
Khuyến mãi
KHÓA VÂN TAY NS88 – MÀU ĐEN
0 out of 5 based on 0 customer ratings
4,000,000 3,200,000
Khuyến mãi
KHÓA CỬA VÂN TAY NS66 -MÀU ĐỒNG
0 out of 5 based on 0 customer ratings
4,950,000 3,950,000
Khuyến mãi
KHÓA CỬA VÂN TAY NS77 – MÀU ĐEN
0 out of 5 based on 0 customer ratings
3,750,000 2,850,000
Khuyến mãi
KHÓA VÂN TAY NS77 – MÀU BẠC
0 out of 5 based on 0 customer ratings
3,750,000 2,850,000
Khuyến mãi
KHÓA VÂN TAY NS52 – MÀU ĐEN
0 out of 5 based on 0 customer ratings
4,200,000 3,200,000

Thông số:
– Khóa được tích hợp 100 vân tay công nghệ sinh trắc học chống làm giả, 10 mã khóa, hàng trăm thẻ từ, cùng khóa cơ và nguồn sạc dự phòng. Có sử dụng pin sạc điện.
– Cùng hệ thống cảnh báo xâm nhập, cảnh báo yếu pin. Có thể mở cửa từ xa và quản lý nhật ký người dùng qua wifi.
– Thân khóa và công nghệ vân tay được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức, khóa được lắp ráp tại Đài Loan
– Miễn phí lắp đặt và bảo hành sản phẩm lên đến 18 tháng.

Khuyến mãi
KHÓA VÂN TAY NS51 – MÀU ĐEN
0 out of 5 based on 0 customer ratings
3,500,000 2,800,000

Thông số:
– Khóa được tích hợp 100 vân tay công nghệ sinh trắc học chống làm giả, 10 mã khóa, hàng trăm thẻ từ, cùng khóa cơ và nguồn sạc dự phòng.
– Cùng hệ thống cảnh báo xâm nhập, cảnh báo yếu pin.
– Thân khóa và công nghệ vân tay được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức, khóa được lắp ráp tại Đài Loan
– Miễn phí lắp đặt và bảo hành sản phẩm lên đến 18 tháng.

Khuyến mãi
KHÓA CỬA VÂN TAY NS68 – MÀU XÁM
0 out of 5 based on 0 customer ratings
5,900,000 4,800,000

Thông số:
– Khóa được tích hợp 100 vân tay công nghệ bán dẫn chống làm giả, 20 mã khóa, hàng trăm thẻ từ, cùng khóa cơ và pin sạc điện. Có thể mở cửa từ xa và quản lý nhật ký người dùng qua wifi.
– Cùng hệ thống cảnh báo xâm nhập, cảnh báo yếu pin.
– Thân khóa và công nghệ vân tay được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức, khóa được lắp ráp tại Đài Loan
– Miễn phí lắp đặt và bảo hành sản phẩm lên đến 18 tháng.

Khuyến mãi
KHÓA CỬA VÂN TAY NS88 -MÀU ĐỒNG
0 out of 5 based on 0 customer ratings
4,100,000 3,200,000

Thông số:
– Khóa được tích hợp 100 vân tay công nghệ bán dẫn chống làm giả, 20 mã khóa, hàng trăm thẻ từ, cùng khóa cơ và nguồn sạc dự phòng.
– Cùng hệ thống cảnh báo xâm nhập, cảnh báo yếu pin.
– Thân khóa và công nghệ vân tay được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức, khóa được lắp ráp tại Đài Loan
– Miễn phí lắp đặt và bảo hành sản phẩm lên đến 24 tháng

Khuyến mãi
KHÓA VÂN TAY NS50-MÀU ĐEN
0 out of 5 based on 0 customer ratings
4,900,000 2,900,000

Thông số:
– Khóa được tích hợp 100 vân tay công nghệ sinh trắc học chống làm giả, 10 mã khóa, hàng trăm thẻ từ, cùng khóa cơ và nguồn sạc dự phòng.
– Cùng hệ thống cảnh báo xâm nhập, cảnh báo yếu pin.
– Thân khóa và công nghệ vân tay được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức, khóa được lắp ráp tại Đài Loan
– Miễn phí lắp đặt và bảo hành sản phẩm lên đến 24 tháng.

Khuyến mãi
KHÓA VÂN TAY NS88 – MÀU ĐEN
0 out of 5 based on 0 customer ratings
4,000,000 3,200,000

Thông số:
– Khóa được tích hợp 100 vân tay công nghệ bán dẫn chống làm giả, 20 mã khóa, hàng trăm thẻ từ, cùng khóa cơ và nguồn sạc dự phòng.
– Cùng hệ thống cảnh báo xâm nhập, cảnh báo yếu pin.
– Thân khóa và công nghệ vân tay được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức, khóa được lắp ráp tại Đài Loan
– Miễn phí lắp đặt và bảo hành sản phẩm lên đến 18 tháng.

Khuyến mãi
KHÓA CỬA VÂN TAY NS66 -MÀU ĐỒNG
0 out of 5 based on 0 customer ratings
4,950,000 3,950,000

Thông số:
– Khóa được tích hợp 100 vân tay công nghệ bán dẫn chống làm giả, 20 mã khóa, hàng trăm thẻ từ, cùng khóa cơ và nguồn sạc dự phòng. 
Khóa có sử dụng app cho hệ điều hành android và ios. Có thể thiết lập mật khẩu sử dụng 1 lần, 2 lần… Hoặc thiết lập theo thời gian cụ thể.
– Cùng hệ thống cảnh báo xâm nhập, cảnh báo yếu pin.
– Thân khóa và công nghệ vân tay được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức, khóa được lắp ráp tại Đài Loan
– Miễn phí lắp đặt và bảo hành sản phẩm lên đến 24 tháng.

Khuyến mãi
KHÓA CỬA VÂN TAY NS77 – MÀU ĐEN
0 out of 5 based on 0 customer ratings
3,750,000 2,850,000

Thông số:
– Khóa được tích hợp 100 vân tay công nghệ bán dẫn chống làm giả, 20 mã khóa, hàng trăm thẻ từ, cùng khóa cơ.
– Cùng h
ệ thống cảnh báo xâm nhập, cảnh báo yếu pin.

– Thân khóa và công nghệ vân tay được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức, khóa được lắp ráp tại Đài Loan
– Miễn phí lắp đặt và bảo hành sản phẩm lên đến 24 tháng.

Khuyến mãi
KHÓA VÂN TAY NS77 – MÀU BẠC
0 out of 5 based on 0 customer ratings
3,750,000 2,850,000

Thông số:
– Khóa được tích hợp 100 vân tay công nghệ bán dẫn chống làm giả, 20 mã khóa, hàng trăm thẻ từ, cùng khóa cơ.
– Cùng hệ thống cảnh báo xâm nhập, cảnh báo yếu pin.
– Thân khóa và công nghệ vân tay được sản xuất theo tiêu chuẩn Đức, khóa được lắp ráp tại Đài Loan
– Miễn phí lắp đặt và bảo hành sản phẩm lên đến 24 tháng.